Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Na placu Biegańskiego odbyły się uroczystości upamiętniające 83 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej historii - założycielem Legionów Polskich, pierwszym Marszałkiem Polski, naczelnym wodzem Armii Polskiej, Naczelnikiem Państwa, premierem. A nade wszystko mężem stanu i wielkim patriotą. Człowiek, dzięki którego determinacji i wyjątkowym umiejętnościom możliwe stało się odzyskanie niepodległości - po 123 latach niewoli. Zmarł 12 maja 1935 roku.

W tegorocznych obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, Straży Miejskiej, młodzież częstochowskich szkół oraz mieszkańcy miasta.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, odbył się koncert Pieśni Legionowych w wykonaniu chóru ,,Basilica Cantans" pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego.

Organizatorami obchodów są Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół Józefa Piłsudskiego w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy.