Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W Szkole Podstawowej nr 25 w Częstochowie odbył się pierwszy powiatowy konkurs z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym klas 1-3 pod hasłem ,,Jestem bezpieczny na drodze". Nagrody sfinansował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dzieci odpowiadały na pytania z zakresu ruchu drogowego, rozpoznawały znaki drogowe, rozwiązywały krzyżówki, układały rozsypanki z wyrazów. Komisja oceniała również plakaty wykonane przez uczniów o tematyce bezpieczeństwa.

  • ,Jestem bezpieczny na drodze"
  • ,Jestem bezpieczny na drodze"
  • ,Jestem bezpieczny na drodze"