Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Komenda Miejska Policji w Częstochowie, wspólnie z Miastem Częstochowa, zainicjowała akcję ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i uświadomienie im, że na ścieżkach pieszo-rowerowych, to właśnie piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami. Konferencja prasowa poświęcona inauguracji działań odbyła się w alei Najświętszej Maryi Panny przy stacji rowerów miejskich. Uczestniczyli w niej Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Akcja „Pieszy zawsze pierwszy” ma przypomnieć rowerzystom, aby korzystali z ciągów pieszo-rowerowych w sposób sensowny, zwracając uwagę na pieszych, respektując ich prawa, dostosowując prędkość do sytuacji, zachowując się na rowerze racjonalnie i z poszanowaniem dla wspólnej przestrzeni, w której wszyscy powinni się czuć bezpiecznie i komfortowo.

Symbolami tej edukacyjnej akcji i apelu skierowanego do rowerzystów są banery, które już dzisiaj pojawiły się w Alejach i które będą przypominać o głównym przesłaniu akcji.

Dzisiejsza konferencja prasowa odbyła się z udziałem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, pełnomocnika prezydenta do spraw komunikacji rowerowej oraz pieszej w Częstochowie Łukasza Kota, Zastępcy Dyrektora MZDiT w Częstochowie Mirosława Kuci-Piekarskiego, Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Aleksandra Wiernego, przedstawicielek częstochowskiej policji – podkom. Marty Ladowskiej i mł. asp. Sabiny Chyry-Giereś, a także dwóch przedstawicieli środowiska rowerzystów: Wojciecha Kluki oraz Arkadiusza Cierpiała (organizatora Częstochowskiej Masy Krytycznej).

To zrozumiałe, że korzystają także z możliwości poruszania się w Alejach. Przypomnę, że kilka lat temu – w wyniku konsultacji społecznych – pas środkowy Alei został dopuszczony do ruchu rowerów i jest ciągiem pieszo-rowerowym. Trzeba jednak pamiętać, że piesi są na takich ciągach - także w Alejach - grupą uprzywilejowaną, a nie wszyscy o tym pamiętają” zauważył Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Po częstochowskich drogach rowerowych, które mają już 80 km jeździ coraz więcej ludzi, dlatego też uczestnicy konferencji prasowej zgodnie podkreślali, że najważniejsze jest bezpieczeństwo na drogach, o które wszyscy musimy dbać. A tego typu wspólnie akcje z pewnością przyczynią się do podniesienia świadomości użytkowników dróg.

 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.
 • Konferencja prasowa w Alejach.