15 maja, na placu Biegańskiego odbędzie się Ogólnopolski Dzień Tańca, organizowany przez częstochowskie koło Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz Szkołę Podstawową nr 14. Początek godz. 12.00.

Dzień Tańca został zainspirowany obchodzonym 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny.  
Wydarzenie, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami oraz wszyscy chętni, ma poprzez taniec zwrócić uwagę na często nieuświadomioną potrzebę bycia razem.

Udział w imprezie potwierdziło m.in. kilkanaście szkół i przedszkoli - ok. 700 dzieci - z Wrocławia, Częstochowy i okolic.

Dzień Tańca jest organizowany nieprzerwanie od 2008, w miastach w których działają struktury stowarzyszenia Klanza.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.