3 maja obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz 97. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

Do południa na cmentarzu św. Rocha zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak w asyście Straży Miejskiej złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach powstańców śląskich – mieszkańców Częstochowy. W uroczystości uczestniczył także m.in. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie oraz harcerze z częstochowskiego Hufca ZHP. W walkach o polski Śląsk zginęło w 1921 roku 15 częstochowian, ponad 100 odniosło rany.

Wieczorem na dziedzińcu jasnogórskiego klasztoru – w ramach święta państwowego - mjr Paweł Kowalczyk złożył meldunek pułkownikowi Adrianowi Klimkowi, Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.O godz. 21.00 w kaplicy rozpoczął się Apel Jasnogórski, z asystą klas mundurowych częstochowskich szkół i pocztu sztandarowego Miasta Częstochowy.

3 maja 1791roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawę zasadniczą na świecie. Była zwieńczeniem reform Rzeczpospolitej, wprowadzonych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).

Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowiono w 1919 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po II wojnie światowej Święto zostało zniesione przez ówczesne władze, przywrócono je w 1990 roku.